Toegangscontrole

Toegangscontrole bestaat onder andere uit hekken en slagbomen, maar laat zich ook verfijnen tot een systeem waar voor iedere individuele medewerker en bezoeker bepaalde secties wel en andere niet toegankelijk zijn. ‘Wie mag waar wel en niet komen?’ Als dat duidelijk is, gaan we planmatig te werk om de juiste technieken in te schakelen.

Gebruiksmogelijkheden

Uitbreidingsmogelijkheden zijn er legio. Toegangsbadges kunnen tegelijkertijd worden gebruikt voor parkeerbeheer, maar ook om te betalen voor bijvoorbeeld kopiëren, faxen en printen of in de bedrijfskantine. De koppeling met urenregistratiesystemen laat zich raden.

Veiligheid

Veiligheid heeft altijd twee kanten. Waar we aan de ene kant willen voorkomen dat mensen  komen op plaatsen waar ze niet horen, moeten in geval van nood mensen ook direct weg kunnen komen. Daarom proberen we bij ASGN Beveiligingstechniek bv toegangscontrole altijd te koppelen aan bijvoorbeeld brandbeveiligingssystemen. Zodat in geval van calamiteiten deuren direct worden gestuurd.

Kijk ook eens naar onze Airkey oplossingen.