Inbraakmeldinstallaties

Inbraakbeveiliging begint natuurlijk bij inbraakwerend hang- en sluitwerk. Terwijl ook het systeem van toegangscontrole een inbraakvoorkomende werking heeft. En cameratoezicht, zowel tijdens openingstijden als ‘s nachts en in het weekend, draagt evenzeer bij om inbraak te voorkomen. Maar toch is inbraak niet altijd te voorkomen. Daarom ontwerpen, installeren en onderhouden we ook alle soorten beveiligingssystemen.

Risicobeheersing en -analyse

Zo’n systeem wordt gerealiseerd op grond van een risico-analyse, die de basis vormt voor een uitgewerkt programma van eisen voor een klantspecifieke installatie. Kritische punten worden via sensoren en/of (infrarood)camera’s in de gaten gehouden. Als er zich iets onregelmatigs voordoet, is het vervolgens zaak dit zo goed en zo snel mogelijk te analyseren en vervolgens te besluiten al dan niet een beveiligingsbedrijf en/of de politie te alarmeren.

Aantoonbare kwaliteit

Als beveiligingsbedrijf staan we in voor zowel de technische als organisatorische kwaliteiten van onze inbraakmeldinstallaties. Op basis van gekwalificeerde en gecertificeerde componenten bouwen we een flexibel modulair systeem dat precies die registratie biedt die bij de complexiteit en het risicoprofiel van de organisatie past. De verschillende componenten zijn perfect op elkaar afgestemd, waardoor storingen die leiden tot vals alarm praktisch worden uitgesloten. Door een uitgekiende registratie van beeld en geluid kunnen we via de door het ministerie van justitie erkende meldkamer direct aantonen dat er daadwerkelijk iets loos is. Ook de kans op vals alarm weten we zo aantoonbaar tot het absolute minimum te beperken waardoor politie op onze meldingen altijd direct en alert reageert.

Vertragen en belemmeren

Maar een inbraakmeldinstallatie meldt als er iets loos is en voorkomt een inbraak dus niet altijd. Daarom spant ASGN Beveiligingstechniek bv  zich ook in om als er wordt ingebroken, het de inbrekers zo moeilijk mogelijk te maken en hulpdiensten die tijd te bieden die ze nodig hebben om adequaat in te grijpen. Door te adviseren over bouwkundige voorzieningen, zoals mistverspreiders die het zicht van inbrekers belemmeren. Of door de inbraakmeldinstallatie te integreren met toegangsbeveiligende maatregelen als automatisch in het slot vallende deuren en ramen.

Absolute betrouwbaarheid

Als organisatie doen we alles om absoluut onkreukbaar en onafhankelijk te zijn. Dat betekent dat we onze kwaliteit regelmatig laten doorlichten en dat al ons personeel, van engineers tot onderhoudsmonteurs, altijd worden gescreend op betrouwbaarheid en antecedenten.